Posted on

בית רונופולידן

כללי המבנה משמש את חברת רונופולידן, המייצרת אריזות לתחום המזון והטואלטיקה. החברה מספקת את מוצריה לחבריה המובילות בישראל ומייצאת לשווקים מעבר לים. המבנה בנוי על מגרש של כ – 7,800 מ"ר....

Read more
Posted on

מתחם רילוג, ראשון לציון

כללי המתחם הוקם כמרכז לוגיסטי של רשת מגה. הוא נרכש בשותפות עם ריט 1. לאחר הליך שדרוג וחלוקה הוא ״שינה את פניו״ והפך ממרכז לוגיסטי עם דייר בודד – למתחם...

Read more