סולארי (2)נדל”ן מניב ואנרגיה סולארית

תחום האנרגיות המתחדשות נמצא בתנופה גלובלית, ומדינת ישראל הצטרפה לחבר המדינות אשר בוחרות לעודד ולקדם את השימוש באנרגיות מתחדשות וירוקות, בדגש על אנרגיה סולארית.

השימוש באנרגיה סולארית באמצעות מערכת סולארית מתאימה מהווה פתרון אמין ויעיל לאספקת חשמל תוך עלויות התקנה ואחזקה מינימאליות.

המערכת הסולארית מותקנת על משטחים החשופים לאור השמש, כגון גגות מבנים או קרקעות וכוללת פאנלים סולאריים, ממיר מתח, בקר טעינה ומצבר.

 

חברת ס.א.ל נדל”ן בישראל זיהתה את תחום האנרגיה הסולארית כמקור הכנסה נוסף ובטוח, והקימה עד כה 5 תחנות סולאריות על גגות הנכסים שבבעלותה.

 

 

נכסים נוספים: